HOME     CONTACT
 

S.C.S.V. DE STER vanaf het begin...  
Het begon 46 jaar geleden....
Het lijkt het begin van een sprookje, maar er waren eens drie heren die hun Javaanse jongensdroom tot werkelijkheid wilden maken, deze heren waren onder andere N. Kartodimedjo, K. Amatsaleh en wijlen J. Atmopawiro. Helaas kan wijlen Nas Kartodimedjo het voortbestaan van zijn droom niet meer meemaken, maar Koenen Amatsaleh daarentegen brengt zijn dagen door in het lekkere koude kikkerland Nederland.


Terug naar toen...
  
Terug naar toen, de basis voor wat later SCSV De Ster zou worden werd gelegd in de periode 1974-1975. Een vaste groep Javanen die in recreatief verband voetbalden vatten het plan op om voor de eigen doelgroep een voetbal vereniging op te richten en aansluiting te zoeken bij de KNVB (H.V.B.) Met heel veel inspanningen en doorzettingsvermogen zij uiteindelijk hun droom in vervulling gaan; de officiële inschrijving vond plaats op 24 oktober 1975.

Een aantal elementaire zaken moesten eerst worden vastgelegd zoals: het opstellen van statuten, het aanstellen van een trainer, het regelen van accommodatie, het formuleren van doelstellingen, etc, etc,. De doelstellingen van toen zijn terug te vinden in, ongedateerde, oude statuten van "Sport Vereniging De Ster" en omvatte niets anders dan... de vereniging stelt zich ten doel het beoefenen en bevorderen van het voetbalspel en andere takken van sport.

De eerste bestaansjaren waren, op alle fronten, bijzondere jaren en het ging niet altijd via een leien dakje. De Ster beschikte indertijd nog niet over een eigen accommodatie en vond onderdak bij de vereniging Die Haghe. Vijftien jaar lang hebben wij met deze voetbal vereniging het sportcomplex Ockenburg mogen delen.

De bestuurders van het eerste uur waren Nas Kartodimedjo en wijlen Jan Atmapawiro, in de loop van de jaren heeft De Ster vele bestuursleden zien komen en gaan. Om er maar een paar te noemen; K. Amatsaleh, O. Tjon Kon Fat, H. Djojowikromo, H. Prosetiko, E. Liauw, J. Kasdiran, S. Kromodimedjo, T. Sadi, L. Simson, H. Wongsoprajitno, M. Mohammed, L. Kartoredjo A. Soekardi, S. Resowidjojo, D. Soerodikromo, R. Partoredjo, P. Hessing, R. Mertosemito, O. Kasanpawiro en nog vele anderen die allen met een goede dosis enthousiasme en passie hun functies uitvoerden. De trainers waren ook in trek bij De Ster, degene die als eerste met de scepter mocht zwaaien was Johnny Doelani daarna werd het roer overgenomen door trainers als; H. Felter, P. Kertosiko, C. Lieuw On, H. Sowinangoen, H. van der Pijl en nog een aantal trainers

.

De goede jaren...
  
De goede jaren van De Ster werden gekenmerkt door veel spektakels en successen, zoals Miss Java verkiezingen en spectaculaire feestavonden en niet te vergeten de voetbaltoernooien! De Surinaamse derby's waren ook onderdeel van het succes van de vereniging, de twee Surinaamse verenigingen Toofan en Robin Hood zorgden altijd voor een thriller. De Ster beschikte ook over spelers van kaliber; Ramin Sowinangoen, Hans van der Pijl, Roy Rodgers, Carlo Lieuw On, Robby Kartoredjo, Eddie Woei, Toby Sadi, Arnold Wei, Ronnie Saimo, Waldy Abdoel, Karel Resodikomo en nog een aantal sterspelers.

In het seizoen 1988/1989 behaalde het 1ste team van De Ster, onder leiding van trainer R. Sowinangoen, het kampioenschap en promoveerde naar de eerste klasse. Namen hoeven we hier niet te noemen, begin erover en iedereen weet je te noemen wie toen deel uit maakte van dat kampioensteam. Er waren ook mindere tijden voor onze club maar met veel inspanning is alles toch op zijn pootjes terecht gekomen. Eind jaren tachtig liepen de onderhandelingen met Die Haghe vast, in het belang van de vereniging is toen gekozen voor een andere gesprekpartner; De Zwarte Schapen.

Van 1990 tot 1992 werd DZS de 2de landingplaats voor De Ster en hier begon het langzaam te borrelen. Toen de doelstelling uit 1975 min of meer gerealiseerd was werd deze in 1990, door het toenmalige bestuur, bijgesteld hetgeen middels een wijziging van de Statuten werd vastgelegd. Hierbij werd ook de naam van de vereniging gewijzigd in het huidige Sociaal Cultureel en Sport Vereniging De Ster, kortweg SCSV De Ster. De nieuwe doelstelling werd omschreven in Artikel 2 van de statuten waarvan punt 1 lid b het meest kenmerkende is: -- voorts heeft de vereniging ten doel het doen beoefenen en bevorderen van sport in zijn algemeenheid, alsmede het doen beoefenen en bevorderen van Surinaamse, Javaanse en andere cultuurvormen --


Eigen plek...
  

Door de ervaringen gelouterd wilden D. Resowidjojo, Piet Hessing, Rosa Mertosemito en O. Kasanpawiro met behulp van hun gedrevenheid, ambitie en positieve instelling echter meer bereiken dan de bijgestelde doelstellingen. Het bestuur formuleerde een nieuwe slogan; "Home Sweet Home" De uitdaging in de ogen kijkend was het een sprong in het diepe en maar zien waar je uit komt. Het gegeven was duidelijk, de inzet hoog en het spel was gedurfd. Na heel veel inspanning, discussie met gemeente, voor- en tegenstanders werd de uitdaging aangenomen en het doel gerealiseerd. De gemeente wees in 1992 de Aagje Dekenlaan aan als "Home Sweet Home"

Van 1992 tot 1998 waren het spannende jaren voor de bestuursleden van die periode, en men moest duidelijk wennen aan het nieuwe onderkomen. Ook nu wisselden de goede tijden zich af met de slechte tijden, het 1ste team promoveerde in het seizoen 1994/1995 onder leiding van trainer Nasi Tosendjojo. De spelers die bij dit succes waren betrokken zij o.a.: de gebroeders Amatsabari, Erwin Pollard, Edje Salimin, Mike Temo, Harvey Sadi, Roy III, Michel Partoredjo en Toby Sadi. Er werd ook, door een groot aantal "Sterren" hard gewerkt om een jeugdafdeling op te zetten, dit resulteerde op een gegeven moment in 6 teams verdeeld over de categorieën A t/m F. De jeugdbegeleiders en trainers hadden er hun handen vol aan, met name Ellie Hessing zij stond altijd klaar om patatjes te bakken en de limonade voor de jongens klaar te zetten.

En tot slot... De drie initiatiefnemers van het eerste uur zijn nu vele kilometers van elkaar verwijderd, maar het belangrijkste is dat hun Javaanse jongensdroom nog steeds wordt voortgezet.

 
   
   Correspondentie adres:
   s.c.s.v. De Ster
   Brinckerinckstraat 71
   2531 VE  Den Haag
 Brinckerinckstraat 71
 2531 VE
 Den Haag
 070 380 375 1
 scsvdester@gmail.com