HOME     CONTACT
 
  CONTRIBUTIE SEIZOEN 2021 - 2022  
 
 Senioren € 205,00
 Junioren (JO16 t/m JO19) € 120,00
 Junioren (JO14 t/m JO15) € 110,00
 Pupillen (JO12 t/m JO13) € 110,00
 Pupillen (JO8 t/m JO11) € 100,00
 Mini-pupillen (JO6 t/m JO7) € 90,00
 50 plus € 75,00
 Niet spelend lid € 75,00 (lid met stemrecht)
 Donateurs vrijwillige bijdrage
 Inschrijfgeld € 15,00
Stortingen op rekeningnummer NL32 INGB 0000 0297 08 t.n.v. "De penningmeester van s.c.s.v. De Ster".
Stort het bedrag met vermelding  van de juiste persoonlijke gegevens en het team waarin je speelt, op bovengenoemde rekening.
Contant betalen kan ook, iedere vrijdagavond en zondag (bij thuiswedstrijden).
 
 
 
 
   
   Correspondentie adres:
   s.c.s.v. De Ster
   Brinckerinckstraat 71
   2531 VE  Den Haag
 Brinckerinckstraat 71
 2531 VE
 Den Haag
 070 380 375 1
 scsvdester@gmail.com